Loading color scheme

Перлітова засипка

  • Нетоксична,
  • Неорганічна.
  • Негорюча.
  • Природний матеріал.
  • Поліпшує звукоізоляцію.
  • Знижує теплопровідність.
  • Краще від гранул пінополістиролу, піно полістирольних плит, піни чи вермикуліту.

Перлітова засипна ізоляція – інертне вулканічне скло, спучене при нагріванні до температури 1100 °С та полімерцементне в’яжуче. Захищається від зволоження пісок та зв’язуються пилевидні частинки.

Перлітова засипка – «текуча», тому рівномірно і повністю заповнює всі порожнини та отвори стінової кладки.

Пінополістирольні  гранули надзвичайно легкі та визивають труднощі при засипці. Вони мають статичний заряд, що приводить до їх удержування біля стінок порожнин після засипання. При цьому в кладці утворюється незаповнений простір. Ці незаповнені порожнини ведуть до погіршення теплозахисних характеристик стін, які ізольовані піно полістирольними гранулами.

Перлітова засипка – неорганічна, тому не гниє, в ній не заводяться гризуни чи мурашки.

Перлітова засипка – не горюча, з температурою плавлення 1260 °С, в той час як полістирольні вироби – горючі.

Перлітова засипка поліпшує ступінь пожежної безпеки бетонного блоку товщиною 20см з 2 годин до 4 годин – 100% поліпшення.

Перлітова засипка не «осідає» (не самоущільнюється) і підтримує свою масу в порожнині стінової кладки та в самих стінових блоках, чим забезпечує постійні теплозахисні характеристики стін на протязі всього терміну служби будівлі.

Перлітову засипку легко засипати без спеціального навчання персоналу чи якогось обладнання. Ізоляція засипається безпосередньо з мішка (або через бункер) зверху стіни через будь-який зручний інтервал по висоті (але не більше   6 м).  Ізоляція повинна залишатись сухою. При роботі засипані ізоляцією отвори повинні накриватись від дощу.

Перлітова засипка на 22% ефективніша від піно полістирольних плит, на 12% - від пінополістирольних гранул, на 6% - від вемикуліту. Хоча характеристики перлітової засипки та вермикуліту схожі, замкнута структура пор та більш низька теплопровідність перліту забезпечує перліту переваги.

Густина засипки – 200-250кг/м3.

Коефіцієнт теплопровідності – 0,06-0,064 вт/м0К.